Rumunsko

Rumunsko je země o rozloze asi 237 500 km², která se nachází z větší části na Balkánském poloostrově. Návštěvníky Rumunsko láká především svou krásnou rozmanitou krajinou, ve které nalezneme vysoké hory, roviny, stepi, krasy a na východě země i různě se měnící pobřeží. Třetinu Rumunska pokrývají Karpaty táhnoucí se z České republiky až do severního Srbska. Rumunsko se může pochlubit bohatou historií, velkolepými kláštery a kouzelnými vesničkami, ve kterých se dodnes uchoval středověký způsob života. Rumunsko - země hraběte Draculy, který podle legendy žil v Transylvánii na hradě Bran, má svým návštěvníkům jistě co nabídnout.

Rumunsko – země Římanů – leží geograficky a geopoliticky na Balkáně. Sousedí s pěti státy a patří mu 350 km pobřeží Černého moře.

Rumunsko zaujímá plochu 237 500 km2 a žije zde 22 700 000 obyvatel. Největším a zároveň hlavním městem Rumunska je Bukurešť s 2 060 000 obyvateli, dalšími velkými městy jsou Brašov, Constanta, Temešvár, Galati a Craiova. 89,5 % obyvatel Rumunska představují Rumuni, 7 % Maďaři, 1,8 % Cikáni, 0,4 % Němci. Z 87% se Rumuni hlásí k pravoslavné církvi, římsko-katolíků je asi 5 %, řecko-katolíků asi 3,5 %.

Větší část Rumunska vyplňuje soustava Karpat. Velký karpatský oblouk se táhne od severu k jihovýchodu Rumunska, v jižní části Rumunska se stáčí ostře k západu a spadá až k Dunaji soutěskou Železná vrata s velkou hydroelektrárnou při hranici se Srbskem. Nejvyšších výšek kolem 2500 mnm. dosahuje v jižní části zvané Transylvánské Alpy v pohoří Fagaraš, kde jsou Karpaty rozřezané hlubokými údolími řek Jiu, Olt a Buzau do řady pohoří.

V západní části Rumunska vystupující divoké vápencové pohoří Apuseni s četnými krasovými jevy uzavírá s karpatským obloukem rozsáhlou Transylvánskou vysočinu, bývalé Sedmihradsko. Od jižních Karpat je odděleno údolím řeky Mureš tekoucí nížinami Banátu na západě do Tisy v Maďarsku. Nížiny zasahující z Maďarska lemují celou západní hranici Rumunska. Mezi pohořím Apuseni a Maramureš na severu teče do Tisy řeka Someš.

Severovýchod Rumunska vyplňují úrodné nížiny a pahorkatiny Moldávie. Jižní třetinu Rumunska zaujímá největší Valašská nížina ohraničená na jihu tokem Dunaje, který zde tvoří hranici s Bulharskem. Pahorkatina Dobrudže na východě stáčí Dunaj s bažinatým okolím na sever, a ten potom ústí do Černého moře rozsáhlou deltou, největším mokřadem v Evropě s limanovými jezery na pobřeží.

Rumunsko může být považováno za záviděníhodnou zemi. Cestující všech dob si tady všimli, na rozcestí mezi západem, východem a jihem Evropy, výjimečné harmonie reliéfu, který je charakterizován Karpatskými horami, Černým mořem a Dunajskou deltou. Severní část Rumunska - Moldavska je proslulá svými kláštery a kostely pod záštitou UNESCO, kraje Maramureš a Sedmihradsko zachovávají tisícileté tradice a legendu hraběte Draculy, a celé Rumunsko je známé různými sortami vína, tradiční kuchyní a zejména pohostinností svých obyvatel.

Kromě Rumunů v Rumunsku žijí různé národnostní menšiny, maďarská, německá, židovská, arménská, cikánská, turecká, tatarská, srbská. V rumunském Banátu byla založena na zač. 19. st. českými kolonisty celá řada českých vesnic.

Zájezdy do Rumunska

Poznávací zájezdy do Rumunska

Rumunsko - velký okruh - hory, kláštery, Drákulova Transylvánie

Voronet

10-denní poznávací zájezd; termíny: červenec; cena: 12 490 Kč

Kulturní dědictví Rumunska, ale i nádherné přírodní zajímavosti Rumunska lákaly návštěvníky již v minulosti. Dnes se cestování do Rumunska stává příjemnější.

Pohodový týden v Transylvánii

Busteni

8-denní poznávací zájezd s pěší turistikou; termíny: srpen; cena: 11 390 Kč

Vážení přátelé, pokud jste v posledních osmi letech Rumunsko nenavštívili, budete žasnout nad změnami poměrů v této rychle se rozvíjející zemi. Bucegijské hory v Draculově Transylvánii jsou nejnavštěvovanějšími horami v Rumunsku a vzhledem ke své malebnosti a historickým památkám ve svém okolí mají proč.

Kulturní skvosty a horské perly Rumunska

Rumunsko

6-denní poznávací zájezd; termíny: červen; cena: 6 990 Kč

Další zájezd do Rumunska je určet těm, kteří nemají tolik času, ale přesto chtějí poznat nejvýznamnější památky a přírodní zajímavosti Rumunska.

Přírodní krásy a kulturní památky Rumunska - letecky

Rumunsko

7-denní poznávací zájezd; termíny: srpen; cena: 17 690 Kč

Další zájezd do Rumunska je určet těm, kteří chtějí poznat nejvýznamnější památky a přírodní zajímavosti Rumunska pohodově, bez delších přejezdů autobusem. Do Rumunska a zpět se přepravíte pohodlně letecky.